Pravidla
Téma založil Revivalo

 1. Herní portál Athelion.eu, dále jen server, tímto vydává soubor pravidel, které je návštěvník serveru, dále jen hráč, zavázán s jejich obeznámením a dodržováním.

   

  PRAVIDLA SERVERU

  1. Všeobecná ustanovení

   1. Tento soubor pravidel rozšiřuje platné zákony a Ústavu České republiky, který vstupuje v platnost s připojením na server.

   2. Svoji přítomností na serveru hráč automaticky akceptuje tyto pravidla a je vyžadován řídit se jimi.

   3. Jakákoli nedodržení těchto pravidel eskaluje v potrestání daného viníka podle závažnosti prohřešku.

   4. Veškeré zneužití případných chyb na serveru je vnímáno jako poškozování serveru a hráči bude permanentně zakázán přístup na server.

   5. Využívání více účtů na serveru je striktně zakázáno. Výjimku tvoří sourozenci a spolubydlící.

   6. Hráč nesmí používat ani vlastnit podpůrné modifikace Minecraftu (programy třetích stran, modifikovaný klient).

   7. Hráč je povinen si účet na serveru i webu řádně zabezpečit silným heslem, aby minimalizoval nebezpečí odcizení účtu.

   8. Mezi hráči je zakázáno obchodovat s reálnou měnou.

  2. Pravidla pro Survival

   1. Hráč si je zodpovědný za své věci, při ztrátě jeho zaviněním nevzniká nárok na náhradu.

   2. Pozemek hráče je ta část světa, která je zabraná územím. Omezení těchto pozemků a ničení jejich okolí je bráno jako úmyslné poškozování hráče.

   3. Teleportace hráčů se záminkou jejich následného poškození je zakázáno. Proto je doporučeno přijímat žádosti jen důvěryhodným hráčům.

   4. Pokud je hráč neaktivní déle než 90 dnů, jeho vlastněné území a warpy budou na požádání jiného hráče smazány.

   5. Na virtuálním tržišti (/ah) je zakázáno prodávat itemy za účelem propagace vlastního warpu, shopu, žádosti o "donate, atd. Taktéž shulker boxy s přejmenovanými předměty, které vytváří dojem, že se uvnitř skutečně nachází.

   6. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zesměšňovat nebo urážet hráče.
   7. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem propagovat sociální sítě (Instagram, Twitch, Facebook, atd..), vyjímka jsou herní zprostředkovatelé (Steam a Discord) a partneři serveru.
   8. Pořádat a propagovat své eventy mimo systém /eventy je zakázáno.

     Trestaný uživatel má právo se odvolat proti svému trestu na https://athelion.eu/odvolani

x 3 x 1
Před rokemPoslední úprava: před 2 měsíci